Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 28 2017

ro-koko
Masz zapach spełniających się marzeń.
ro-koko
6774 8336
Reposted fromAlcea Alcea viaaalices aalices

March 05 2017

ro-koko

marieannelise:

When there’s too much shit you need to get done at once

image

image

Reposted fromminna minna viachlodnawdowa chlodnawdowa
ro-koko
3248 957b
Reposted fromthinredline thinredline viachlodnawdowa chlodnawdowa
ro-koko
5788 d1e4
You just can't touch this!
Reposted fromkondor69 kondor69 vianoisetales noisetales
ro-koko
8557 f8a5
Reposted fromstylte stylte viakeithpeligro keithpeligro
2165 0f3e 500

positivepastel:

Stop comparing your mental illness to another’s. It doesn’t matter who “has it worse.”

0800 39b3 500

kvetchlandia:

Saul Leiter     Fay, New York City     c.1946

Reposted fromLittleJack LittleJack viakeithpeligro keithpeligro
ro-koko
Reposted fromthetemple thetemple viaikaris ikaris
ro-koko
2210 1408
Reposted fromrol rol vianiebieskieoczy niebieskieoczy

July 06 2015

ro-koko
ro-koko
3416 63ad 500
Reposted fromcontroversial controversial vianoisetales noisetales
8048 495f
Reposted fromsmc smc vianoisetales noisetales
ro-koko
ro-koko
5590 dd52 500
ro-koko
Reposted frommadn madn vianoisetales noisetales
ro-koko
Reposted fromshakeme shakeme viaSkydelan Skydelan
ro-koko
4378 a7e2
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaSkydelan Skydelan
ro-koko
A ja nie powinienem Ci nic mówić, tylko patrzeć na Ciebie, ale oczy mam bez wyrazu, więc to wszystko, co bełkoczę w tym liście ma służyć do tego, żeby Ci trochę określić, jak patrzę na Ciebie (...). Zagubiony w Tobie jestem, porozrzucany po zwrotkach Twoich piosenek, zamroczony tak samo Twoimi ustami, jak tym, co one mówią, spragniony jestem Ciebie, ciepła Twojego, humoru poczucia Twojego, uśmiechu Twojego, spojrzenia Twojego, "r" Twojego, Twoich rozlicznych antrepryz i kłopocików (byle niedużych) tego, co piszesz, i nie tylko tego, bo wszystkiego Twego spragniony ja jestem.
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej, "Listy na wyczerpanym papierze"
ro-koko
Chwilami zazdroszczę im takiego codziennego, nudnego szczęścia, tylko z tego powodu, że są razem i patrzą na rośliny. Ja nigdy nikomu nie umiałam dać spokoju. Sobie też. 
— Osiecka do Przybory
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl