Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 18 2017

ro-koko
Reposted fromjasminum jasminum viaSkydelan Skydelan
ro-koko
6722 a985 500
Reposted frommemysoupandi memysoupandi viaSkydelan Skydelan
Zimne dłonie. To przypadłość ludzi nerwowych i bardzo wrażliwych.
— Znalezione w czeluściach internetów (via klatwyiurokiodzaraz)
Reposted fromdivi divi viaSkydelan Skydelan
ro-koko
3868 3497 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viaikaris ikaris
9699 7486 500

gholdust:

unvirese:

-

ig/ffsmalak x
Reposted fromtosiaa tosiaa viaistsoeasy istsoeasy

October 28 2017

ro-koko
Waldeinsamkeit
Reposted frombiru biru viaatramentowa atramentowa
ro-koko
4680 a1ab 500
Reposted fromfeels feels viaatramentowa atramentowa
ro-koko
9307 56ae 500
ro-koko
2613 1147
Reposted fromluksfer luksfer vianiebieskieoczy niebieskieoczy
ro-koko
8172 8b7b 500
~ Leopold Tyrmand, Dziennik 1954
Reposted fromtimetolove timetolove viaatramentowa atramentowa
ro-koko
4878 6343 500
Reposted fromzrazik zrazik viaatramentowa atramentowa
ro-koko
7177 08fd
Reposted frompulperybka pulperybka viaSkydelan Skydelan
ro-koko
3523 bda0
Reposted fromblank-page blank-page viaSkydelan Skydelan
ro-koko
0748 0589
Reposted fromsimple-heartedme simple-heartedme
3358 803d 500
Reposted fromkefka kefka viaSkydelan Skydelan
ro-koko
Właściwie słonie są bardzo wrażliwe i nerwowe. 
Mają bujną wyobraźnię, która pozwala im niekiedy 
zapomnieć o swoim wyglądzie. Kiedy wchodzą do wody, 
zamykają oczy. Na widok własnych nóg wpadają w 
rozdrażnienie i płaczą. 
Sam znałem słonia, który zakochał się w kolibrze. Chudł, 
nie spał i w końcu umarł na serce. Ci, którzy nie znają natury 
słoni, mówili: był taki otyły.
— "Słoń" Zbigniew Herbert
Reposted fromarumhc arumhc viaSkydelan Skydelan
ro-koko
2198 5e1b 500
Reposted fromszmaragdowykot szmaragdowykot viaSkydelan Skydelan
ro-koko
ro-koko
6949 767d
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl