Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 06 2015

ro-koko
ro-koko
3416 63ad 500
Reposted fromcontroversial controversial vianoisetales noisetales
8048 495f
Reposted fromsmc smc vianoisetales noisetales
ro-koko
ro-koko
5590 dd52 500
ro-koko
Reposted frommadn madn vianoisetales noisetales
ro-koko
Reposted fromshakeme shakeme viaSkydelan Skydelan
ro-koko
4378 a7e2
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaSkydelan Skydelan
ro-koko
A ja nie powinienem Ci nic mówić, tylko patrzeć na Ciebie, ale oczy mam bez wyrazu, więc to wszystko, co bełkoczę w tym liście ma służyć do tego, żeby Ci trochę określić, jak patrzę na Ciebie (...). Zagubiony w Tobie jestem, porozrzucany po zwrotkach Twoich piosenek, zamroczony tak samo Twoimi ustami, jak tym, co one mówią, spragniony jestem Ciebie, ciepła Twojego, humoru poczucia Twojego, uśmiechu Twojego, spojrzenia Twojego, "r" Twojego, Twoich rozlicznych antrepryz i kłopocików (byle niedużych) tego, co piszesz, i nie tylko tego, bo wszystkiego Twego spragniony ja jestem.
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej, "Listy na wyczerpanym papierze"
ro-koko
Chwilami zazdroszczę im takiego codziennego, nudnego szczęścia, tylko z tego powodu, że są razem i patrzą na rośliny. Ja nigdy nikomu nie umiałam dać spokoju. Sobie też. 
— Osiecka do Przybory
ro-koko
ro-koko
9774 32cc 500
Poznań, Lata 1985-1987
ro-koko
9760 f541
Brando, Pacino, Coppola
ro-koko
9762 aa40
Alfred Hitchcock, Sean Connery
ro-koko
ro-koko
3335 4326

July 05 2015

2893 db53 500
Reposted fromdominik dominik vialemkove lemkove
ro-koko
5252 d257 500
Reposted fromikari ikari vialemkove lemkove
ro-koko
9295 c075
Reposted fromteymi teymi viaWascon Wascon
ro-koko
5136 8f7c 500
Wiersze o moim psychiatrze 2
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek vialemkove lemkove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl